Polityka prywatności i cookies

1. Niniejsza polityka dotyczy strony www funkcjonującej pod adresem www.slezakacademy.com, dalej jako „Serwis” i obowiązuje wszystkich użytkowników Serwisu, dalej jako „Użytkownicy”.

2. Administratorem danych osobowych jest Piotr Ślęzak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Piotr Ślęzak Academy, Cmolas 309c, 36-105 Cmolas, NIP: 8141521969, dalej jako „Administrator”.

3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Administratorem za pomocą adresu e-mail: contact@slezakacademy.com

4. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

5. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

  • • w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  • • w celach analitycznych i statystycznych – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  • • odpowiedzi na zapytania składane przez Użytkownika, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 lit. f RODO);
  • • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw.

6. Dane osobowe są zbierane od osób, których dane dotyczą, poprzez w szczególności zapisywanie ich w urządzeniach końcowych plików cookie.

7. Co do zasady okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Dane są przechowywane:

  • • przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu przez Użytkownika, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata) [podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. f RODO].
  • • przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie dokumentacji prawnej lub podatkowej [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO].

8. Użytkownikom przysługują następujące prawa:

  • Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
  • • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • • Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane podmiotom współpracującym, które uczestniczą w procesach niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym podmiotom organizującym i zapewniającym obsługę informatyczną Administratora, podmiotom świadczącym usługi doradcze, księgowe, prawne.

10. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.

11. Dane osobowe Użytkowników są przekazywane do państw trzecich tj. poza teren Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Administrator korzysta w Serwisie z usług dostarczanych przez firmę Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, wobec czego możliwy jest transfer danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy tj. do Stanów Zjednoczonych. Podmiot ten jest certyfikowaną organizacją zapewniającą odpowiedni poziom ochrony danych.

12. Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

13. Podczas pierwszej wizyty w Serwisie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies, w ramach której Użytkownik może dokonać wyboru czy wyraża zgodę na stosowanie wszystkich plików cookies bądź, że odrzuca wszystkie pliki cookies.

14. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

15. W Serwisie wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:

COOKIE

CZAS TRWANIA

KATEGORIA

DOSTAWCA

CONSENT

2 lata

niezbędny (służy do wykrywania, czy odwiedzający zaakceptował kategorię marketingową na banerze plików cookie. Ten plik cookie jest niezbędny do zapewnienia zgodności witryny z przepisami RODO)

youtube.com

_ga

2 lata

statystyczny (rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych o tym, w jaki sposób odwiedzający korzysta ze strony internetowej)

Administrator

_ga_#

2 lata

statystyczny (wykorzystywany przez Google Analytics do zbierania danych o tym, ile razy użytkownik odwiedził witrynę oraz daty pierwszej i ostatniej wizyty)

Administrator

yt-player-headers-readable

stały

statystyczny (służy do określania optymalnej jakości wideo na podstawie urządzenia gościa i ustawień sieci)

youtube.com

LAST_RESULT_ENTRY_KEY

sesyjny

marketingowy (służy do śledzenia interakcji użytkownika z osadzoną treścią)

youtube.com

LogsDatabaseV2:V#|| LogsRequestsStore

stały

marketingowy

youtube.com

nextId

Sesyjny

marketingowy (służy do śledzenia interakcji użytkownika z osadzoną treścią)

youtube.com

requests

Sesyjny

marketingowy (Służy do śledzenia interakcji użytkownika z osadzoną treścią.)

youtube.com

ServiceWorkerLogsDatabase #SWHealthLog

stały

marketingowy (niezbędne do wdrożenia i funkcjonowania treści wideo YouTube na stronie internetowej)

youtube.com

TESTCOOKIESENABLED

1 dzień

marketingowy (służy do śledzenia interakcji użytkownika z osadzoną treścią)

youtube.com

VISITOR_INFO1_LIVE

180 dni

marketingowy

youtube.com

VISITOR_PRIVACY _METADATA

180 dni

marketingowy

youtube.com

YSC

sesyjny

marketingowy

youtube.com

yt.innertube::nextId

Stały

marketingowy (rejestruje unikalny identyfikator, aby prowadzić statystyki dotyczące filmów z YouTube, które użytkownik ogląda)

youtube.com

ytidb::LAST_RESULT_ENTRY _KEY

Stały

marketingowy (służy do śledzenia interakcji użytkownika z osadzoną treścią)

youtube.com

YtIdbMeta#databases

Stały

marketingowy (służy do śledzenia interakcji użytkownika z osadzoną treścią)

youtube.com

wpEmojiSettingsSupports

sesyjny

niesklasyfikowany

Administrator

16. Jeżeli zmieni się sposób postępowania z danymi osobowymi, niniejsza polityka zostanie zaktualizowana.